Monday, February 7, 2011

SUSUNAN KEUTAMAAN BAGI PANDUAN PENGACARA MAJLIS

SUSUNAN KEUTAMAAN BAGI PANDUAN PENGACARA MAJLIS

susunan keutamaan ini mesti diketahui oleh pengerusi majlis kerana pengacara majlis lah yang akan menyebut nama-nama tetamu kehormat yang hadir dalam majlis yang dikemudinya.

Berikut ialah Susunan Keutamaan Peringkt persekutuan mengikut warta kerajaan P.U.(B) 29 bertarikh Januari 1998 (Mokhtar,1999)

 1. Yang Di-Pertuan Agong
 2. Raja Permaisuri Agong
 3. Raja-raja dan Pemangku-pemangku Raja
 4. Yang Dipertua Negeri-negeri
 5. Bekas-bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan Di Rajadaripada Kerajaan Persekutuan
 6. Perdana Menteri
 7. Timbalam Perdana Menteri Kehormat -7A. bakal-bakal raja (Tengku mahkota/Raja Muda)
 8. Ahli-ahli Darjah Utama Seri Mahkota Negara (D.M.N)
 9. Ahli-ahli Seri Maharaja Mangku Negara (S.M.N.)
 10. Ahli-ahli Seri Setia Mahkota (S.S.M.)
 11. Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan
 12. Yang Dipertua Dewan Negara
 13. Yang Dipertua Dewan Rakyat
 14. Bekas-bekas Perdana Menteri
 15. Bekas-bekas Timbalan Perdana Menteri
 16. Ahli-ahli Jemaah Menteri
 17. Setiausaha Jemaah Menteri/Ketua Setiausaha Negara Kehormat -17A. Menteri-menteri dan Ketua-ketua Menteri
 18. Peguam Negara
 19. Panglima Angkatan Negara
 20. Ketua Polus Negara
 21. Ketua Pengeah Perkhidmatan Awam
 22. Timbalan-timbalan Menteri
 23. Timbalan Yang Dipertuan Dewan Negara dan Timbalan Yang Dipertuan Dewan Rakyat
 24. Pesuruhjaya-pesuruhjaya Tinggi, Duta-duta Besar, Menteri-menteri Yang Mutlak, Pemangku Pesuruhjaya Tinngi dan Kuasa-kuasa Usaha
 25. Presiden Mahkamah Rayuan
 26. Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Malaya
 27. Hakim Besar Mahkamah Tinggi sabah dan Sarawak
 28. Ketua Pembangkang di Parlimen
 29. Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan
 30. Hakim-hakim mahkamah rayuan
 31. Setuausaha-setiausaha Parlimen
 32. Bekas Ketua Setuausaha Negara
 33. Pegawai-pegawai Gred Utama Turus 1, 2, dan 3
 34. Bekas Peguam Negara, Bekas Penglima Angkatan Tentera dan Bekas Ketua Polis Negara

No comments:

Post a Comment