Tuesday, May 21, 2013

BRAINSTORMING...


SUMBANG SARAN (BRAINSTORMING) DI BILIK SENI 

Bagi menggalakan dan merangsang pemikiran kreatif di kalangan pelajar, kaedah sumbangsaran boleh digunakan dalam proses pembelajaran. Asas kepada sumbangsaran ialah mengasingkan proses penghasilan idea daripada proses penilaian. Aktiviti perlaksanaan sumbangsaran ini perlu dijalankan dengan memfokuskan kepada kuantiti idea-idea baru dan saranan-saranan yang telah disampaikan melalui interaksi sesama pelajar. 

Definisi Sumbangsaran Kaedah sumbangsaran ini juga dikenali sebagai Brainstroming, Perah Otak, Pecah Minda dan Percambahan Fikiran. Walaupun berbagai istilah dalam bahasa diterjemahkan, namun ia tetap merujuk kepada perkara yang sama dan tidak pernah mengubah kandungan pengertiannya. Perah otak ini adalah kaedah yang paling popular digunakan dalam teknik kreatif secara berkumpulan. 

Unsur-unsur kreativiti adalah merupakan elemen yang utama kepada teknik perbincangan yang dikenali sebagai kaedah sumbangsaran. Pengasasnya ialah Alex Osborn dan kaedah ini wujud pada awal tahun 1930an kemudian diperkenalkan pada umum secara rasmi pada tahun 1953 melalui bukunya berjudul ‘Applied Imagination’. Menurut Rowlinson (1981) di dalam Mohd. Azhar Abd. Hamid, Othman A. Kassim & Muhammed Fauzi Othman (2005) mentakrifkan kaedah sumbangsaran adalah satu pendekatan yang digunakan semasa aktiviti perbincangan dalam satu kumpulan untuk mendapatkan seberapa banyak idea dalam masa yang singkat. Bagi menggalakkan dan merangsangkan pertumbuhan pemikiran kreatif di kalangan pelajar, maka kaedah sumbangsaran adalah di antara kaedah yang berkesan boleh dipraktikkan. Asas kepada kaedah sumbangsaran adalah proses pengasingan penghasilan idea daripada menilai. 

Aktiviti-aktiviti dalam kaedah ini perlulah ditekankan kepada jumlah idea-idea dan saranan yang perlu disampaikan kepada pelajar melalui interaksi di kalangan mereka. Semasa kaedah sumbangsaran dijalankan, guru perlulah bijak melaksanakan dan mengendalikannya agar tiada pelajar yang terlepas dari melibatkan diri mereka. Ini bertujuan untuk menggalakan proses kreativiti berlaku di samping meningkatkan lagi keyakinan pada diri mereka. Pengawalan sesi sumbangsaran yang sempurna juga akan dapat memastikan agar semua idea dan penyelesaian masalah yang dibangkit dan dikemukakan oleh seseorang pelajar itu, tidak akan terbantut. Kadang-kadang penyelesaian masalah yang diberikan mungkin tidak logik. Manakala proses penilaian, perbincangan dan kritikan perlu dikemudiankan. Ini bertujuan agar keseluruhan sesi sumbangsaran dapat berjalan dengan lancar. Kecenderungan guru untuk membuat penilaian bagi melihat sejauh mana keberkesanan sesi sumbangsaran yang dilaksanakan sama ada ianya berjaya atau sebaliknya boleh mengganggu keseluruhan sesi ini. 

Prinsip Asas Sumbangsaran Kaedah Sumbangsaran adalah satu sesi perbincangan yang melibatkan satu kumpulan individu. Ketika sesi ini berlaku, penilaian perlu dielakkan bagi memastikan wujud satu suasana yang lebih produktif. Perkara ini dilakukan dengan cara, setiap ahli kumpulan diberikan peluang dan masa untuk mengemukakan sebarang idea. Idea-idea yang diberikan tidak boleh dikritik dan dinilai oleh ahli dalam kumpulannya. Bersandarkan pada amalan-amalan dan definisi yang dinyatakan oleh Rowlinson, beliau menjelaskan kepada kita bahawa kaedah sumbangsaran mengandungi enam prinsip yang utama : 

(a) Semua ahli yang terlibat dalam sesuatu sesi sumbangsaran itu hendaklah mengemukakan penilaian yang hendak dibuat pada suatu idea. Ini bermaksud, setiap daripada seorang ahli tidak boleh mengkritik idea-idea yang di kemukakan oleh ahli-ahli yang lain. 
(b) Tujuan akhir yang hendak diperolehi oleh di dalam sesuatu sesi sumbangsaran itu adalah untuk mendapatkan seberapa banyak kuantiti idea yang dibincangkan. Semakin banyak idea yang dihasilkan, semakin banyak pilihan idea yang boleh difikirkan oleh setiap ahli kumpulan itu. Setiap ahli kumpulan amat digalakkan memberikan idea. 
(c) Setiap ahli kumpulan juga digalakkan berfikir secara bebas dengan menggunakan segala imaginasi yang ada pada diri mereka.
 (d) Semua idea-idea yang dihasilkan boleh digabung, diubahsuai, dikembangkan dan dibaiki bagi mendapat satu keputusan dan jalan penyelesaian yang terbaik. 
(e) Jangka masa yang sesuai bagi sesuatu sesi sumbangsaran yang berkesan adalah antara 15 minit hingga 30 minit. Lebih lama masa yang digunakan untuk sesuatu sesi sumbangsaran itu, suasanan sesi berkenaan akan menjadi hambar dan ahli-ahlinya menjadi bosan serta letih. Ini secara tidak langsung mengakibatkan sesi sumbangsaran berkenaan tidak akan mencapai objektif yang disasarkan.
 (f) Aktiviti ini hendaklah dijalankan secara berkumpulan. Untuk sesi sumbangsaran yang baik ahli-ahli kumpulan tidak melebihi daripada lima belas orang. Sekiranya satu sesi sumbangsaran itu mempunyai ahli yang lebih daripada lima belas orang ianya akan menjadi satu sesi yang tidak terkawal. 

Matlamat Sumbangsaran Matlamat utama sumbangsaran adalah untuk menerbitkan idea sangat bernilai tanpa batasan yang dianggap logik dalam suasana yang tenang dan menghiburkan. Di samping itu juga idea-idea daripada ahli kumpulan akan dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini tidak ditemui jalan penyelesaiannya. Pekara yang paling penting dalam aktiviti sumbangsaran adalah mencari dan membangunkan idea-idea yang berkualiti berdasarkan pada idea-idea yang di terbitkan dan dikemukakan oleh ahli kumpulan. 

Refleksi: Walaupun matlamat utama sumbangsaran adalah untuk menerbitkan sebanyak yang mungkin idea-idea dalam jangka masa yang singkat, namun begitu idea-idea yang pelbagai ini perlul diperam, dikembangkan, dibaiki dan digabungkan dengan idea-idea yang lain supaya menjadi lebih praktikal, ekonomi dan berkesan untuk dilaksanakan.

MODEL ASSURE


By Hassan Mohd Ghazali 


Model ASSURE dikenali sebagai media bagi pembangunan instruktur; pilih dan melaksanakan media berdasarkan aktiviti pembelajaran. Ini dibuktikan melalui isu-isu instruktur yang boleh digunakan sebagai bahan media, contohnya keperluan penilaian, analisis tugasan, dan penilaian dalam pembelajaran telah pun diputuskan. Model ini jelas menunjukkan sebuah bentuk linear, maklumat keluar-masuk, dengan keputusan yang utama berdasarkan keputusan dalam menjayakan langkah-langkah tersebut seperti berikut:

1. Karekteristik utama bagi penerima ilmu dan pesaing yg spesifik diperlukan bagi beberapa jenis individu, seperti pengetahuan, kemahiran dan kelakuan.

2. Menyatakan objektif pembelajaran dalam bentuk yang membolehkan pelajar tahu atau mampu untuk melakukannya sebagai keputusan dalam instruktur.

3. Hubungkan pelajar dan objektif dengan memilih bahan yang benar-benar wujud, baik-pulih bahan dalam beberapa keadaan atau mencipta bahan baru.

4. Rancang bagaimana bahan tersebut akan digunakan, mengumpulkan maklumat /bahan yang perlu bersama dan menggunakan maklumat/bahan tersebut mengikut perancangan yang diatur.

5. Gunakan pelbagai aktiviti dan masa bagi latihan yang mencukupi serta menguatkan prestasi.

6.Spesifikkan penilaian dalam aspek pencapaian pelajar, penilaian bagi bahan-bahan media dan bahan dan penilaian keseluruhan proses instruktur iaitu sebelum, semasa dan selepas instruktur.

PENGENALAN RUBRIK>> PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
By Hassan Mohd Ghazali  


Pengenalan Rubrik Rubrik adalah alat penilaian untuk penilaian subjektif. Ini adalah satu set kriteria dan standard yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang digunakan untuk menilai prestasi pelajar pada kertas, projek, esei, dan tugas yang lain. 
Rubrik membolehkan anda penilaian standard sesuai dengan kriteria tertentu, membuat penilaian lebih sederhana dan lebih telus. rubrik ini merupakan usaha untuk menggambarkan kriteria penilaian yang konsisten untuk grading. 
Oleh sebab, kriteria umum, rubrik membolehkan guru dan pelajar sama-sama untuk menilai kriteria, yang boleh rumit dan subjektif. Rubrik juga menyediakan asas untuk penilaian diri, refleksi, dan peer review. Hal ini bertujuan untuk penilaian yang tepat dan adil, mendorong pengertian dan menunjukkan cara untuk meneruskan dengan belajar seterusnya /mengajar. Integrasi prestasi dan maklum balas yang disebut "penilaian berlangsung." Semakin, jurulatih yang mengandalkan rubrik untuk menilai prestasi murid cenderung untuk berkongsi rubrik dengan pelajar pada saat tugas dibuat. Flash Pamela menyatakan bahawa "Apabila pelajar tahu tentang grading kriteria dari awal, mereka dapat lebih terlibat dalam proses kerja menuju maju." 
Selain membantu pelajar memahami bagaimana tugas tersebut berkaitan dengan isi kursus, sebuah shared-rubrik dapat meningkatkan kuasa pelajar dalam kelas, melalui transparansi. Selain itu, rubrik mengurangkan jumlah guru menghabiskan masa penilaian pekerjaan. Rubrik umumnya dianggap dapat mempromosikan penilaian lebih konsisten dan mengembangkan kemahiran penilaian diri pada pelajar apabila mereka memantau prestasi mereka relatif terhadap rubrik.
 Namun, rubrik ini bukan tanpa kritik mereka yang bimbang bahawa rubrik tidak pernah dapat benar-benar menangkap kompleksitas pekerjaan bertulis. Jika rubrik harus kepada, mereka harus menangkap semua tujuan yang sebenarnya dari sebuah tugas.

 Ciri-ciri umum berikut rubrik dapat dibezakan,
 menurut Bernie Dodge dan Nancy Pickett : Tumpuan pada pengukuran tujuan lain (prestasi, perilaku, atau kualiti) Menggunakan rentang untuk menilai prestasi Mengandungi ciri-ciri prestasi tertentu ditetapkan dalam tahap yang menunjukkan sejauh mana standard telah dipenuhi. 
Rubrik Scoring merangkumi satu atau lebih dimensi yang prestasi undian, definisi dan contoh-contoh yang menggambarkan sifat (s) telah diukur dan skala rating untuk setiap dimensi. Dimensi umumnya disebut sebagai kriteria, skala penilaian sebagai peringkat, dan definisi sebagai deskriptor. 
Herman, Aschbacher, dan Winters membezakan unsur-unsur berikut dari sebuah rubrik skor : Satu atau lebih ciri-ciri atau dimensi yang bertugas sebagai asas untuk mengadar respon pelajar Definisi dan contoh-contoh untuk memperjelas makna dari setiap sifat atau dimensi Skala nilai yang masing-masing untuk mengadar dimensi . 

Standard keunggulan untuk tahap prestasi yang ditetapkan disertai dengan model atau contoh-contoh dari tiap level Sejak 1980-an, banyak rubrik disajikan dalam format grafik, biasanya tempat.Pengajian keberkesanan rubrik sekarang mempertimbangkan kecekapan dari grid di atas, katakanlah, senarai berasaskan teks kriteria

KEMAHIRAN PEBELAJARAN SENI VISUALThursday, April 4, 2013

EMOSI GURU DAN MURIDEDU 3109 - HAK ASASI KANAK-KANAK


M11


Tekanan Emosi Dalam Kalangan Murid
(2 jam)


Ø Tanda-tanda awal gangguan emosi
Ø Langkah-langkah menangani gangguan
Ø emosi
Ø Hak Asasi kanak-kanakBab 3    :                    Tekanan Emosi Dalam Kalangan Murid

1)    Pengenalan;

·           Seseorang guru perlu sentiasa saling menerima antara satu sama lain dan menyediakan emosi pelajar.
·           Ini penting supaya semua pelajar melibatkan diri dalam setiap kegiatan keilmuan yang diadakan di sekolah.
·           Emosi pelajar perlu dikekal atau dipertingkatkan dengan pengajaran guru lebih bersifat pembimbing di sisi.
·           Guru perlu memahami emosi pelajar kerana perbezaan tingkah laku, sosial dan rohani dalam kalangan pelajar sememangnya.

Gangguan Emosi boleh ditakrifkan sebagai satu situasi yang menunjukkan satuatau lebih karasteristik oleh murid-murid. kamus dewan bahasa dan pustaka telahmemberi maksud kepada gangguan emosi sebagai gangguan emosi adalah akibatkonflik yang tidak dapat diselesaikan, yang dicirikan dengan keresahan sama adamelalui pertuturan atau perlakuan tertentu. seterusnya gangguan emosi juga dapatditakrifkan sebagai kelakuan menunjukkan ciri suka menyendiri dan mempunyai emosiyang tidak stabil. Antara gangguan personaliti yg berlaku ialah antisosial.Ketidakmampuan untuk belajar yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor intelektual,kesihatan juga menjadi definisi kepada gangguan emosi. secara ringkasnya gangguanemosi boleh dikatakan bahawa gangguan yang diterima oleh seseorang murid yangmenyebabkan emosi murid tersebut tidak stabil. gangguan emosi ini akan menimbulkanpelbagai kesan terhadap kehidupan seseorang murid. gangguan emosi adalah satuperkara yang amat serius pada usia persekolahan. mereka akan mengalami gangguanemosi yang serius dan ini menyebabkan stress kepada murid-murid.

2)    Tanda-tanda Awal Gangguan Emosi

Aspek  emosi yang semakin sukar dilihat dalam kehidupan pelajar kini adalah seperti yang berikut;
Ø empati iaitu memahami orang lain secara mendalam
Ø mengungkapkan dan memahami perasaan
Ø mengendalikan amarah
Ø kemandirian iaitu berdiri dengan sendiri atau berdikari
Ø kemampuan untuk menyesuaikan diri
Ø disukai oleh orang lain
Ø kemampuan untuk memecahkan atau menghilangkan masalah antara mereka yang berada di sekeliling
Ø semangat setiakawan
Ø keramahan
Ø sikap hormat-menghormati


Kebiasaannya seseorang yang merasa emosinya terganggu adalah kerana sebab seperti yang berikut;
·         Kecemasan dan marah
·         Sukar tunjukkan emosi tertentu
·         Alami kesulitan
·         Konflik 


3)         Gangguan emosi boleh dikategorikan kepada 3 kumpulan iaitu;

i.              gangguan emosi ringan
 
ii.            gangguan emosi sedarhana
     
iii.            gangguan emosi berat
 4)    Punca Gangguan Emosi;

·         Persekitaran sekolah
·         Gaya pengajaran guru
·         Peristiwa dalam keluarga
·         Pengaruh keluarga
·         Pengaruh rakan sebaya
·         Tindakan guru

 5)    Tanda-tanda masalah emosi dan sosial dalam kalangan pelajar adalah seperti yang berikut;

·         tidak hadir ke sekolah tanpa sebarang sebab munasabah
·         selalu mengantuk atau tertidur di dalam kelas
·         sentiasa kelihatan letih
·         kerap sakit perut
·         mudah diserang penyakit
·         duduk dalam keadaan yang tidak selesa
·         pencapaian akademik yang semakin merosot
·         sering berasa cemas, takut dan benci
·         konsep kendiri yang lemah
·         bertindak tidak wajar disebabkan tekanan perasaan
·         suka bergaduh
·         kerap berbohong
·         bertindak liar untuk menarik perhatian

·         tindak balas kurang matang
·         membela diri secara tidak menentu
·         menunjukkan perasaan dengki
·         mengkritik secara keterlaluan
·         suka termenung atau berkhayal6)    Langkah-langkah Menangani Gangguan Emosi

·         Peranan ibu bapa
·         Tindakan guru
·         Gaya pengajaran
·         Kepimpinan guru
·         Kefahaman terhadap minat dan sikap pelajar
·         Penerapan nilai
·         Suasana ceria
·         Penerangan jelas


7)
    Hak Asasi Kanak-kanak;

Menurut Hak Asasi Manusia, setiap warganegara layak mendapat peluang pendidikan;
Ø   semua kanak-kanak berhak untuk belajar bersama-sama.
Ø  kanak-kanak tidak seharusnya diperkecil atau didiskriminasi
Ø   orang dewasa yang kurang upaya, menggambarkan diri mereka sendiri sebagai orang-orang yang terselamat di sekolah khas, mendesak untuk mengakhirkan pengasingan.
Ø   tiada sebab-sebab perundangan untuk memisahkan kanak-kanak daripada pendidikan mereka.


   Antara Hak Setiap Kanak-Kanak adalah seperti yang berikut;

·         untuk dilahirkan, untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan;
·         untuk mempunyai keluarga yang akan menjaga dan menyayangi;
·         untuk tinggal di dalam komuniti dan persekitaran yang aman dan damai;
·         untuk mempunyai makanan yang mencukupi dan tubuh badan yang aktif dan sihat;
·         untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan membentuk potensi diri;
·         untuk diberi peluang untuk bermain dan beriadah;
·         untuk dilindungi daripada penderaan, eksploitasi, kecuaian, keganasan dan bahaya;
·         untuk dipertahankan dan diberi bantuan oleh kerajaan;
·         untuk berupaya mengekspresi pandangan  sendiri.Konvensyen Mengenai Hak Kanak-Kanak;

·               Perkara 2               :           tiada diskriminasi
·               Perkara 3               :           diberi pelindungan
·               Perkara 6               :           hak untuk hidup
·               Perkara 13                        :           kebebasan bersuara
·               Perkara 19                        :           diberi peruntukan undang-undang
·               Perkara 23                        :           menikmati kehidupan
·               Perkara 28                        :           Hak pendidikan
·               Perkara 29                        :           halatuju pendidikan
·               Perkara 30                        :           hak dalam komuniti
·               Perkara 32                        :           dilindungi dari segi ekonomi
·               Perkara 34                        :           tiada eksploitasi      Hak kanak-kanak               :           Seksyen 17

·         Dilindungi dari segi fizikal
·         Tada penganiayaan
·         Pergaulan yang sihat
·         Hak kesihatan
·         Kemudahan bekalan makanan
·         Elak penderaan emosi

Thursday, February 14, 2013

MASALAH SEMASA MEJALANKAN KERJA-KERJA PENTADBIRAN SEKOLAH
Pentadbiran dan pengurusan di sekolah adalah berkait dengan bidang kepemimpinan. Guru besar adalah orang yang memainkan peranan penting dalam melaksanakan tugas dalam bidang pentadbiran di sekolah. Guru besar adalah pentadbir, pengurus dan yang lebih besar di situ adalah seorang pemimpin. Sebagai seorang pentadbir yang melibatkan diri dalam pentadbiran pendidikan, maka ia perlu kepada proses kerjasama di antara dua orang atau lebih yang berasaskan kepada rasional yang tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pentadbiran secara amnya tertumpu kepada hal-hal yang sebahagian besar berhubung dengan pembahagian kerja dan penyelarasan perhubungan untuk melahirkan kecekapan dalam organisasi. Konsep sesebuah pentadbiran, tidak akan lari daripada aspek kesepakatan. Tanpa melibatkan proses kerjasama, maka pentadbiran dalam erti kata sebenar tidak akan berlaku di sekolah.

          Namun, sebagai orang bertanggungjawab sebagai pentadbir dan pengurus di sebuah organisasi sekolah pastinya mempunyai cabarannya dan berhadapan dengan pelbagai masalah semasa menjalankan kerja-kerja pentadbiran di sekolah. Masalah yng dihadapi biasanya meliputi banyak aspek dan faktor dibawahnya. Sebagai seorang pentadbir, dia perlu tahu semua perkara yang yang berlaku di sekolah dan bertanggungjawab untuk semua hal yang berlaku. Masalah yang biasa dihadapi oleh golongan pentadbir termasuklah disiplin guru yang berada dibawahnya, masalah keselamatan, perjalanan kewangan sekolah, kemudahan dan infrastruktur, PIBG dan lain-lain lagi.

          
Masalah yang melibatkan guru biasanya adalah masalah seperti guru yang datang lewat ke sekolah atau enggan dan lambat masuk ke kelas untuk memulakan pengajaran. Walaupun telah beberapa kali ditegur oleh guru besar dan pihak pentadbir, masalah tersebut tetap berulang. Ia menjadi cabaran kepada guru besar dan pihak pentadbir untuk melaksanakan pentadbiran dengan melibatkan sekumpulan pekerja di bawahnya dengan cara yang disenangi.

          Daripada aspek keselamatan, ada sesetengah sekolah yang mengalami masalah histeria dalam kalangan murid dan sekolah akan berhadapan dengan masalah keselamatan yang kritikal. Ini disebabkan oleh ada dalam kalangan murid yang diserang histeria yang berada dalam keadaan separa sedar bertindak luar jangka. Lebih menakutkan, mereka yang mengalami histeria cuba untuk mencederakan diri seperti memecahkan cermin tingkap, mengamuk dan ada juga yang cuba untuk terjun dari bangunan tinggi. Rentetan itu, golongan pentadbir perlu bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselematan muridnya selagi murid tersebut berada dalam kawasan sekolah.

          Masalah seterusnya adalah melibatkan faktor kewangan, kadangkala kemasukan wang yang sepatutnya diterima daripada kerajaan lambat masuk ke akaun sekolah dan menyebabkan sekolah mempunyai sumber kewangan yang terhad. Misalnya peruntukan bantuan kewangan perkapita bagi mata pelajaran. Kelewatan ini amat menyukarkan pihak sekolah terutamanya apabila sekolah menghantar wakil murid untuk menyertai pertandingan luar sekolah seperti di peringkat zon, daerah atau negeri. Pihak sekolah terpaksa menggunakan sumber wang yang terhad dan terpaksa menggunakan kewangan daripada pihak PIBG. Lebih meruncingkan apabila, pihak PIBG juga tidak mempunyai sumber kewangan yang mencukupi. Justeru, tanpa sumber kewangan yang baik dan mencukupi, adalah amat sukar untuk melaksanakan dan terlibat dalam pelbagai aktiviti seperti yang disarankan.

          Masalah seterusnya adalah aspek intrastruktur pula, di Malaysia ini, masih banyak sekolah yang berhadapan dengan masalah kekurangan bilik darjah tertutamanya sekolah-sekolah yang telah lama dibina. Dengan pertambahan bilangan murid dari setahun ke setahun, menyebabkan bilangan murid di dalam sesebuah kelas semakin padat dan amat sukar untuk menghasilkan suasana pembelajaran yang kondusif. Lantas, ada kelas yang akan ditempatkan secara kekal di perpustakaan, makmal sains, makmal bahasa dan bilik-bilik lain di sekolah. Ia secara tidak langsung telah menafikan fungsi utama bilik-bilik khas tersebut. Masalah seperti ini lah yang menjadi cabaran kepada para pentadbir sekolah untuk menyediakan satu kemudahan dan infrastuktur yang sesuai dan mencukupi untuk pihak sekolah.

          Masalah yang dihadapi oleh golongan pentadbiran sekolah kadang kala turut melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). PIBG adalah organ penting kepada sesebuah sekolah yang berperanan sebagai rakan kongsi sekolah dalam menyelesaikan masalah, birokrasi dan pelbagai isu yang timbul. Badan ini juga bertindak sebagai wadah, forum, dan khidmat bakti untuk kemajuan serta pembanguan murid dan sekolah. Ini turut melibatkan sistem pentadbiran dan pengurusan sekolah, akademik, disiplin, sistem pemantauan dan penilaian. Namun masalah akan timbul apabila berlaku perbezaan pendapat di antara PIBG dan pihak pentadbir sekolah. PIBG dan sekolah itu sendiri mempunyai perancangan yang berbeza dan inginkan yang terbaik untuk kemajuan sekolah. Menjadi masalah dan timbul kekangan kepada pihak pentadbir sekolah untuk memenuhi semua permintaan PIBG apabila PIBG itu sendiri kurang faham tentang keadaan sekolah yang dinaunginya. Ada sesetengah sekolah yang PIBG tidak member kerjasama yang baik kepada sekolah sebaliknya membantah keputusan guru besar dan kadangkala mendesak pihak sekolah untuk menjalankan sesuatu program atau apa yang telah dirancang PIBG.

          Kesimpulanya, penentu kepada kejayaan pentadbiran sekolah bukan hanya berlandaskan teori sahaja, tetapi kesemuanya berasaskan kepada kebijaksanaan guru besar itu sendiri dan peka dengan keadaan sekelilingnya. Mencari punca masalah dan menyelesaikan berasaskan kepada punca-punca yang dikenalpasti adalah penting. Sebagai sorang guru besar, sudah semestinya mahu menjadi seorang pemimpin yang berkesan. Seorang guru besar yang berkesan akan melahirkan guru, sekolah, dan murid yang berkesan. Guru besar adalah teras kepada pengurusan pendidikan di sekolah. Jika guru besar suudah tidak mempunyai kreadibiliti dan karisma yang tinggi, maka suasana sekolah akan turut pincang. Sekolah adalah merupakan ‘duta wawasan’ yang merupakan sebuah negara kecil yang perlu segala-galanya. Pemimpin dan pengikut hendaklah sentiasa taat mentaati dan menghargai di antara satu sama lain. Dengan wujudnya sifat kepipinan yang berkesan maka pengurusan dan petadbiran di sekolah akan tercapai seperti yang diharapkan oleh setiap masyarakat dan kerajaan.KEPEMIMPINAN GURU BESAR DALAM ORGANISASI SEKOLAHGuru besar merupakan orang yang terutama di peringkat sekolah untuk menyokong dan memastikan kejayaan pelaksanaan teras yang berkaitan di peringkat sekolah. Kualiti kepimpinan yang tinggi adalah sangat diperlukan untuk mengurus dan mentadbir sekolah bagi melahirkan generasi berkualiti. Guru besar haruslah berpandangan jauh, proaktif dan berani melakukan perubahan demi kepentingan dan masa depan pelajar mengikut perkembangan dan kesesuaian zaman, dan seterusnya membimbing dan berusaha untuk melonjakkan pencapaianan sekolahnya ke peringkat yang lebih cemerlang. Dalam kajian yang dijalankan oleh Fiedler, beliau merumuskan keberkesanan kepemimpinan tertakluk kepada kesepadanan di antara dua variable iaitu gaya kepimpinan dan tahap sokongan persekitaran. Tingkahlaku pemimpin mungkin digerakkan oleh tugasan ataupun perhubungan antara manusia dan diperjelaskan dalam tiga dimensi kritikal iaitu,hubungan pemimpin-ahli, struktur tugasan, dan kedudukan kuasa.

Selain itu, guru besar perlu menjaga hubungan pemimpin-ahli yang baik bagi memperolehi kerjasama yang erat daripada guru-guru dan seluruh warga sekolah. Apabila hubungan guru besar dan guru berada dalam keadaan baik, guru akan berasa lebih mudah untuk menjalankan tugas dan meningkatkan motivasi guru untuk mengajar murid-murid. Guru juga akan berusaha untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif di dalam kelas. Seterusnya, murid-murid juga akan berasa seronok untuk belajar di dalam kelas yang kondusif bersama guru yang bersemangat dan inovatif. Mengikut kajian Arfah (1994) ke atas 85 orang guru dan 5 orang guru besar sekolah rendah di Kedah didapati faktor-faktor motivasi yang tinggi dikalangan guru ialah kesefahaman dengan guru besar, sokongan dari guru besar, persekitaran kerja yang sihat dan hubungan baik dengan rakan sekerja. Oleh itu, hubungan interpersonal dengan guru besar dan rakan sejawat merupakan faktor motivasi yang tinggi di kalangan para guru. Guru besar dan pengetua perlu sedar bahawa merekalah yang menentukan budaya persekitaran dan kecemerlangan sekolah. Jika seseorang pemimpin diterima ahli, pemimpin akan berasa dirinya dihormati dan diinspirasikan untuk memimpin ahli ke tahap lebih berkesan.

 Dalam penentuan keberkesanan dan kejayaan sesebuah sekolah, kepimpinan guru besarlah yang selalu dijadikan fokus utama oleh masyarakat. Kita tidak dapat melarikan diri daripada hakikat bahawa ibubapa menaruhkan kepercayaan yang tinggi kepada sesebuah sekolah jika mereka mempunyai kepercayaan yang tinggi pada kepimpinan guru besar. Selain itu, guru besar juga perlu merancang dengan teliti struktur tugasan dalam organisasi di sekolah. Selain daripada menjaga hubungan pemimpin-ahli yang baik, guru besar juga perlu menumpukan kepada aspek-aspek berkaitan dengan struktur tugasan seperti penyusunan serta pembahagian tugas, penekanan terhadap pencapaian matlamat sekolah, menghayati dan mengamalkan peraturan-peraturan atau arahan yang ditetapkan, penghasilan berkualiti dan budaya kerja cemerlang. Ini bersesuaian dengan Hussien (1997) yang berpandangan untuk menjadi guru besar yang mempunyai kepimpinan yang berkesan perlulah menyatakan matlamat sekolah dengan jelas kepada semua guru, staf sokongan, ibu bapa, masyarakat serta pelajar yang mempunyai kepentingan bersama. Sebagai pemimpin, guru besar perlu memastikan segala pembahagian tugasan dilakukan secara adil dan saksama tanpa ada rasa ketidakpuasan hati dari mana-mana pihak. Guru besar perlu memahami masalah yang dihadapi oleh guru-guru mereka dan perlu memikirkan cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan berhemah.

Seterusnya ialah kedudukan kuasa yang ada pada seorang guru besar atau pengetua. Seorang guru besar mempunyai kuasa rasmi yang kuat untuk melantik, mendisiplin, menukar, dan menentukan naik pangkat seseorang guru. Disini menunjukkan, situasi menyokong proses kepimpinan. Kedudukan kuasa yang ada pada seseorang guru besar telah membantunya untuk meneruskan proses kepimpinan di sesebuah sekolah. Guru besar perlu bijak menggunakan kedudukan kuasa yang ada untuk mengawal guru-guru dengan baik dan seterusnya mewujudkan situasi kepemimpinan yang menyenangkan dalam organisasi di sekolah.


KEBENARAN GURU DG41 HINGGA DG48 BERPOLITIK SEJAJAR DENGAN KEPIMPINAN GURU
Senario guru berpolitik bukanlah sesuatu yang baru atau luar biasa dalam sejarah politik di Malaysia.Guru dan politik adalah dua perkara yang sering diperkatakan sejak zaman sebelum merdeka lagi. Sebagai golongan cerdik pandai pada zaman itu, mereka adalah barisan hadapan yang mempelopori bukan sahaja membangkitkan gerakan politik nasionalisme tetapi juga menjadi pejuang kepada isu-isu bahasa, budaya, ekonomi dan dasar pelajaran. Kelompok ini menjadi kelompok terpenting dalam menentukan hala tuju sesebuah parti politik dalam  negara. Perubahan senario landskap parti mulai berlaku apabila kebanyakan parti politik mula mengubah arah dengan mengutamakan kemasukan golongan selain daripada guru seperti ahli korporat dan profesional berdasarkan kekuatan dari segi wang ringgit yang dianggap sebagai jaminan kepada kekuatan parti sekali gus menarik pengaruh parti. Lalu kelompok guru dikesampingkan daripada arena politik dan hanya dibenarkan menjadi ahli biasa parti sahaja walaupun mereka mempunyai kapasiti intelektual dan pengaruh tulen terhadap masyarakat. Perkembangan yang semakin pesat dalam sektor pendidikan telah menyebabakan kerajaan membuat keputusan untuk menyekat semua kakitangan kumpulan A termasuk guru bergiat aktif dalam mana-mana parti politik.  Setelah 17 tahun kemudian, mengikut pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 2010 bertarikh 30 julai 2010 dan berkuatkuasa 1 ogos 2010, kerajaan telah  bersetuju untuk membenarkan guru-guru berijazah DG41 hingga DG48 kembali berpolitik. Bagi tujuan itu, kerajaan telah meminda peraturan 21 peraturan Awan (kelakuan dan Tatatertib) 1993 yang sebelum ini hanya membenarkan pegawai dalam kumpulan sokongan sahaja menyertai parti politik dengan kebenaran bertulis Ketua Setiausaha Kementerian. Walau bagaimanapun, kebenaran ini tidak terbuka kepada pegawai-pegawai gred berkenaan yang memegang jawatan pentadbiran di mana-mana institusi pendidikan.


          Keputusan membenarkan guru kembali aktif berpolitik ini telah menimbulkan pelbagai pandangan serta reaksi baik dari aspek postitif dan negatif daripada banyak pihak. Persoalan mulai timbul apabila ada pihak yang mempertikaikan adakah kebenaran tersebut sejajar dengan kepimpinan guru di sekolah.
          Keterbukaan yang telah ditunjukkan oleh pihak kerajaan dalam membenarkan guru-guru-guru siswazah di Malaysia berpolitik dilihat sebagai satu lagi keterbukaan oleh pihak kerajaan dalam membawa perubahan landskap politik di negara kita. Kebenaran ini merupakan satu lagi bonus yang diberi kepada golongan pendidik untuk berkhidmat kepada rakyat dan menyuarakan hasrat serta pandangan dalam saluran politik. Menurut presiden Kesatuan Guru-Guru Melayu Malaysia Barat, Mohamed Arsad, pembabitan guru siswazah dijangka mengubah senario politik negara kerana kalangan guru merupakan kelompok manusia yang sentiasa berkhidmat dan menyumbang bakti secara ikhlas dan terarah untuk tujuan kebaikan. Ia merupakan satu peluang terbaik kepada kelompok ini untuk mengambil bahagian dan melontarkan idea bernas sesuatu dasar kerajaan untuk kebaikan agama, rakyat dan negara. Seperti yang diketahui, golongan guru adalah golongan yang paling hampir dengan masyarakat. Mereka yang berjawatan guru dihormati dan dipnadang tinggi oleh masyarakat. Sesuatu yang menarik adalah keupayaan mereka mempengaruhi masyarakat walaupun mereka tidak berduit kencang. Kuasa rujuk yang dimiliki oleh mereka sukar digugat oleh kelompok lain termasuk kelompok korporat. Semuanya kerana mereka bergelar guru. Justeru peluang ini dilihat amat baik untuk mengumpul maklumat dari peringkat akar umbi ke peringkat tertinggi dengan guru sebagai medium saluran.


          Kebenaran berpolitik yang diberi kepada guru juga dapat memberikan impak positif dan mampu memberikan sumbangan kepada pembangunanan masyarakat. Golongan guru adalah golongan yang dianggap elit dan berpendidikan. Golongan guru diharapkan boleh memimpin dan pada masa yang sama membentuk modal insan untuk melahirkan para cendekiawan sejajar dengan kemahiran kepimpinan yang di miliki guru. Jika dahulu, peranan guru memperjuangkan kemerdekaan tetapi kini guru perlu mengisi kemerdekaan dengan membentuk modal insan. Atas dasar inilah, dapat dilihat kebenaran guru berpolitk sejajar dengan kepimpinan di sekolah kerana terdapat ruang untuk para guru menyumbang bakti selain menyambung kepercayaan kepada guru yang ditunjukkan pada masa dahulu. Suara guru dalam iklim politik negara sangat memberikan diperlukan kerana mereka sangat diterima oleh masyarakat dan langkah itu sebenarnya memberkan kesan positif kepada negara selain bakal melahirkan politik kepimpinan dan pemimpin yang berkaliber serta berintegriti dan disegani. Dari segi sejarah juga turut membuktikan bahawa guru mempunyai daya kepemimpinan dalam hiraki politik serta berperanan penting dalam menggerakkan nasionalisme ketika itu. Daya kepimpinan intelektual yang dimiliki golongan guru ini telah menjadi kekuatan yang didambakan parti politik untuk membawa keseimbangan kepada corak kepimpinan parti yang selama ini mengamalkan corak kuasa atau insitu semata-mata.


          Namun, kerisauan dan dan kegusaran timbul disebalik kebenaran berpolitik ini iaitu dikhuatiri golongan guru akan lupa pada tanggungjawab sebenar mereka dalam profesion keguruan. Tanggungjawab mengajar kepada  murid-murid di sekolah mereka akan diabaikan semata-mata menyibukkan diri dalam politik malahan akan menarik murid-murid untuk menyokong ideologi kepartian yang dibawa oleh mereka di sekolah. Kegusaran masyarakat yang sebenarnya adalah bimbang para guru akan memanipulasikan tugas dan guru akan menghabiskan masa dengan berpolitik, menggunakan ruang kelas sebagai medan menitipkan ideology politik, menggunakan sekolah sebagai kebuk politik dan seumpamanya. Lantaran itu, dibimbangi matlamat pembelajaran yang sepatutnya diterima oleh murid tidak kesampaian. Walhal, bayangan negatif ini boleh diatasi. Insan guru pastinya adalah insane yang dapat membezakan antara yang baik dengan yang buruk, yang hitam dan yang putih. Apa yang pasti jika jumlah 140,000 guru diambil kira, sebenarnya hanya 20 peratus sahaja yang akan terlibat sebagai kelompok aktif politik manakala selebihnya akan menjalani peranan sebagai seorang pendidik seperti biasa. Justeru itu, kita perlu yakin  akan kemampuan dan keupayaan warga guru untuk bergerak aktif dalam politik.


          Ada juga pihak yang berpendapat, guru tidak sesuai dibenarkan berpolitik kerna ia dikhuatiri boleh memecahbelahkan warga pendidik di sekolah. Sesetengah guru mungkin akan begitu taksub dengan parti yang dianggotai dan disokongnya sehingga wujud sikap berpuak sekali gus menjejaskan cara kerja dan keharmonian di tempat kerja dan lebih ditakuti akan menjejaskan murid-murid yang menjadi klien kepada para guru. Dalam pemilihan jawatan dalam organisasi di sekolah contohnya, dikhuatiri berlaku lobi melobi. Yang mempunyai kelebihan tertentu pasti menggunakan jawatan politiknya untuk menarik penyokong. Perkara sebegini adalah tidak sihat dan pastinya menimbulkan kekecewaan kepada guru lain sehingga boleh menyebabkan bermasam muka. Ada pula, guru mungkin menggunakan pengaruhnya dalam politik sehingga tidak mengendahkan matlmat sekolah serta tidak menghormati golongan pentadbir di sekolah. Mereka beranggapan sudah terlalu berkuasa dan berlesen besar sehingga sukar dikawal oleh majikan. Dalam masalah ini, perlu lah diingat bahawa kebenaran guru berpolitik ini adalah berlandaskan kepada peraturan-peraturan yang telah digariskan dimana seorang guru itu perlu mematuhi garis panduan berpolitik yang telah dikuatkuasakan dan perlu diambil tindakan sekiranya melakukan kesalahan dan mengingkari perjanjian tentang tugas hakiki sebagai guru. Para guru juga telah diberi peringatan bahawa haruslah bersikap profesional sekiranya ingin terlibat aktif dalam politik iaitu dengan menumpukan kepada tugas hakiki iaitu mendidik dan menjadikan politik sebagai tugas sampingan. Para guru juga diingatkan untuk meninggalkan buku politik diluar pagar sekolah tatkala melangkah ke kewasan sekolah. Sekolah adalah tempat untuk guru menjalankan tugas dan amanah rakyat serta mestilah bersifat neutral untuk kepentingan nusa dan bangsa.


          Kesimpulannya, kebebaran berpolitik dalam kalangan guru siswazah adalah sejajar dengan kepimpinan guru dan relevan dijalankan sekiranya guru tersebut mampu bersikap profesional dan adil serta turut diberikan sokongan secara positif daripada pihak kerajaan. platform politik ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang bermakna kepada perkembangan dan kemajuan pendidikan negara khususnya dan persada politik amnya untuk meramaikan kelompok profesional ke arah menyediakan pendidikan yang lebih berkualiti demi melahirkan modal insan yang memiliki akhlak terpuji. Mutakhir ini, masih ada lagi warga pendidik yang menerima kesan daripada langkah berpolitik yang diambil apabila ditukarkan ke sekolah lain terutamanya ke sekolah pedalaman tanpa mengikut prosedur yang betul dan bukan atas keperluan perkhidmatan sebaliknya kerana dendam dan tekanan politik akibat daripada tidak memihak kepada parti politik yang sedang memerintah kerajaan. Justeru untuk melestarikan dasar ini memerlukan jalinan kerjasama yang adil, saksama dan samarata daripada pihak kerajaan dan guru itu sendiri. Semuanya harus lah berbalik kepada tugas dan tanggungjawab hakiki seorang guru iaitu mendidik murid untuk menjadi warga yang berjasa kepada agama, negara dan keluarga serta pada masa yang sama menjadi pemimpin yang berkaliber, berintegriti, dihormati dan disegani kepada masyarakat. Dalam hal ini, warga guru perlu akur dan faham akan diri mereka yang sebenar iaitu sebagai penjawat awam. Para guru perlu jelas dam faham peranan sebagi pendidik dan ahli politik. Maknanya di sini, sebaik sahaja guru melangkah kaki ke dalam kawasan sekolah, maka buku politik perlulah ditutup dan fokus kembali kepada pengajaran dan pembelajaran. Maknanya juga, guru yang terbabit perlu mempunyai keupayaan menjalankan dua tugas dan tanggungjawab dalam kerangka masa, tempat, dan matlamat, yang berbeza. Satu untuk mendidik dan melahirkan generasi Malaysia yang berjaya dalam hidup dan kedua adalah untuk berbakti kepada rakyat melalui mekanisme politik.