Tuesday, May 21, 2013

BRAINSTORMING...


SUMBANG SARAN (BRAINSTORMING) DI BILIK SENI 

Bagi menggalakan dan merangsang pemikiran kreatif di kalangan pelajar, kaedah sumbangsaran boleh digunakan dalam proses pembelajaran. Asas kepada sumbangsaran ialah mengasingkan proses penghasilan idea daripada proses penilaian. Aktiviti perlaksanaan sumbangsaran ini perlu dijalankan dengan memfokuskan kepada kuantiti idea-idea baru dan saranan-saranan yang telah disampaikan melalui interaksi sesama pelajar. 

Definisi Sumbangsaran Kaedah sumbangsaran ini juga dikenali sebagai Brainstroming, Perah Otak, Pecah Minda dan Percambahan Fikiran. Walaupun berbagai istilah dalam bahasa diterjemahkan, namun ia tetap merujuk kepada perkara yang sama dan tidak pernah mengubah kandungan pengertiannya. Perah otak ini adalah kaedah yang paling popular digunakan dalam teknik kreatif secara berkumpulan. 

Unsur-unsur kreativiti adalah merupakan elemen yang utama kepada teknik perbincangan yang dikenali sebagai kaedah sumbangsaran. Pengasasnya ialah Alex Osborn dan kaedah ini wujud pada awal tahun 1930an kemudian diperkenalkan pada umum secara rasmi pada tahun 1953 melalui bukunya berjudul ‘Applied Imagination’. Menurut Rowlinson (1981) di dalam Mohd. Azhar Abd. Hamid, Othman A. Kassim & Muhammed Fauzi Othman (2005) mentakrifkan kaedah sumbangsaran adalah satu pendekatan yang digunakan semasa aktiviti perbincangan dalam satu kumpulan untuk mendapatkan seberapa banyak idea dalam masa yang singkat. Bagi menggalakkan dan merangsangkan pertumbuhan pemikiran kreatif di kalangan pelajar, maka kaedah sumbangsaran adalah di antara kaedah yang berkesan boleh dipraktikkan. Asas kepada kaedah sumbangsaran adalah proses pengasingan penghasilan idea daripada menilai. 

Aktiviti-aktiviti dalam kaedah ini perlulah ditekankan kepada jumlah idea-idea dan saranan yang perlu disampaikan kepada pelajar melalui interaksi di kalangan mereka. Semasa kaedah sumbangsaran dijalankan, guru perlulah bijak melaksanakan dan mengendalikannya agar tiada pelajar yang terlepas dari melibatkan diri mereka. Ini bertujuan untuk menggalakan proses kreativiti berlaku di samping meningkatkan lagi keyakinan pada diri mereka. Pengawalan sesi sumbangsaran yang sempurna juga akan dapat memastikan agar semua idea dan penyelesaian masalah yang dibangkit dan dikemukakan oleh seseorang pelajar itu, tidak akan terbantut. Kadang-kadang penyelesaian masalah yang diberikan mungkin tidak logik. Manakala proses penilaian, perbincangan dan kritikan perlu dikemudiankan. Ini bertujuan agar keseluruhan sesi sumbangsaran dapat berjalan dengan lancar. Kecenderungan guru untuk membuat penilaian bagi melihat sejauh mana keberkesanan sesi sumbangsaran yang dilaksanakan sama ada ianya berjaya atau sebaliknya boleh mengganggu keseluruhan sesi ini. 

Prinsip Asas Sumbangsaran Kaedah Sumbangsaran adalah satu sesi perbincangan yang melibatkan satu kumpulan individu. Ketika sesi ini berlaku, penilaian perlu dielakkan bagi memastikan wujud satu suasana yang lebih produktif. Perkara ini dilakukan dengan cara, setiap ahli kumpulan diberikan peluang dan masa untuk mengemukakan sebarang idea. Idea-idea yang diberikan tidak boleh dikritik dan dinilai oleh ahli dalam kumpulannya. Bersandarkan pada amalan-amalan dan definisi yang dinyatakan oleh Rowlinson, beliau menjelaskan kepada kita bahawa kaedah sumbangsaran mengandungi enam prinsip yang utama : 

(a) Semua ahli yang terlibat dalam sesuatu sesi sumbangsaran itu hendaklah mengemukakan penilaian yang hendak dibuat pada suatu idea. Ini bermaksud, setiap daripada seorang ahli tidak boleh mengkritik idea-idea yang di kemukakan oleh ahli-ahli yang lain. 
(b) Tujuan akhir yang hendak diperolehi oleh di dalam sesuatu sesi sumbangsaran itu adalah untuk mendapatkan seberapa banyak kuantiti idea yang dibincangkan. Semakin banyak idea yang dihasilkan, semakin banyak pilihan idea yang boleh difikirkan oleh setiap ahli kumpulan itu. Setiap ahli kumpulan amat digalakkan memberikan idea. 
(c) Setiap ahli kumpulan juga digalakkan berfikir secara bebas dengan menggunakan segala imaginasi yang ada pada diri mereka.
 (d) Semua idea-idea yang dihasilkan boleh digabung, diubahsuai, dikembangkan dan dibaiki bagi mendapat satu keputusan dan jalan penyelesaian yang terbaik. 
(e) Jangka masa yang sesuai bagi sesuatu sesi sumbangsaran yang berkesan adalah antara 15 minit hingga 30 minit. Lebih lama masa yang digunakan untuk sesuatu sesi sumbangsaran itu, suasanan sesi berkenaan akan menjadi hambar dan ahli-ahlinya menjadi bosan serta letih. Ini secara tidak langsung mengakibatkan sesi sumbangsaran berkenaan tidak akan mencapai objektif yang disasarkan.
 (f) Aktiviti ini hendaklah dijalankan secara berkumpulan. Untuk sesi sumbangsaran yang baik ahli-ahli kumpulan tidak melebihi daripada lima belas orang. Sekiranya satu sesi sumbangsaran itu mempunyai ahli yang lebih daripada lima belas orang ianya akan menjadi satu sesi yang tidak terkawal. 

Matlamat Sumbangsaran Matlamat utama sumbangsaran adalah untuk menerbitkan idea sangat bernilai tanpa batasan yang dianggap logik dalam suasana yang tenang dan menghiburkan. Di samping itu juga idea-idea daripada ahli kumpulan akan dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini tidak ditemui jalan penyelesaiannya. Pekara yang paling penting dalam aktiviti sumbangsaran adalah mencari dan membangunkan idea-idea yang berkualiti berdasarkan pada idea-idea yang di terbitkan dan dikemukakan oleh ahli kumpulan. 

Refleksi: Walaupun matlamat utama sumbangsaran adalah untuk menerbitkan sebanyak yang mungkin idea-idea dalam jangka masa yang singkat, namun begitu idea-idea yang pelbagai ini perlul diperam, dikembangkan, dibaiki dan digabungkan dengan idea-idea yang lain supaya menjadi lebih praktikal, ekonomi dan berkesan untuk dilaksanakan.

MODEL ASSURE


By Hassan Mohd Ghazali 


Model ASSURE dikenali sebagai media bagi pembangunan instruktur; pilih dan melaksanakan media berdasarkan aktiviti pembelajaran. Ini dibuktikan melalui isu-isu instruktur yang boleh digunakan sebagai bahan media, contohnya keperluan penilaian, analisis tugasan, dan penilaian dalam pembelajaran telah pun diputuskan. Model ini jelas menunjukkan sebuah bentuk linear, maklumat keluar-masuk, dengan keputusan yang utama berdasarkan keputusan dalam menjayakan langkah-langkah tersebut seperti berikut:

1. Karekteristik utama bagi penerima ilmu dan pesaing yg spesifik diperlukan bagi beberapa jenis individu, seperti pengetahuan, kemahiran dan kelakuan.

2. Menyatakan objektif pembelajaran dalam bentuk yang membolehkan pelajar tahu atau mampu untuk melakukannya sebagai keputusan dalam instruktur.

3. Hubungkan pelajar dan objektif dengan memilih bahan yang benar-benar wujud, baik-pulih bahan dalam beberapa keadaan atau mencipta bahan baru.

4. Rancang bagaimana bahan tersebut akan digunakan, mengumpulkan maklumat /bahan yang perlu bersama dan menggunakan maklumat/bahan tersebut mengikut perancangan yang diatur.

5. Gunakan pelbagai aktiviti dan masa bagi latihan yang mencukupi serta menguatkan prestasi.

6.Spesifikkan penilaian dalam aspek pencapaian pelajar, penilaian bagi bahan-bahan media dan bahan dan penilaian keseluruhan proses instruktur iaitu sebelum, semasa dan selepas instruktur.

PENGENALAN RUBRIK>> PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN SENI VISUAL
By Hassan Mohd Ghazali  


Pengenalan Rubrik Rubrik adalah alat penilaian untuk penilaian subjektif. Ini adalah satu set kriteria dan standard yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang digunakan untuk menilai prestasi pelajar pada kertas, projek, esei, dan tugas yang lain. 
Rubrik membolehkan anda penilaian standard sesuai dengan kriteria tertentu, membuat penilaian lebih sederhana dan lebih telus. rubrik ini merupakan usaha untuk menggambarkan kriteria penilaian yang konsisten untuk grading. 
Oleh sebab, kriteria umum, rubrik membolehkan guru dan pelajar sama-sama untuk menilai kriteria, yang boleh rumit dan subjektif. Rubrik juga menyediakan asas untuk penilaian diri, refleksi, dan peer review. Hal ini bertujuan untuk penilaian yang tepat dan adil, mendorong pengertian dan menunjukkan cara untuk meneruskan dengan belajar seterusnya /mengajar. Integrasi prestasi dan maklum balas yang disebut "penilaian berlangsung." Semakin, jurulatih yang mengandalkan rubrik untuk menilai prestasi murid cenderung untuk berkongsi rubrik dengan pelajar pada saat tugas dibuat. Flash Pamela menyatakan bahawa "Apabila pelajar tahu tentang grading kriteria dari awal, mereka dapat lebih terlibat dalam proses kerja menuju maju." 
Selain membantu pelajar memahami bagaimana tugas tersebut berkaitan dengan isi kursus, sebuah shared-rubrik dapat meningkatkan kuasa pelajar dalam kelas, melalui transparansi. Selain itu, rubrik mengurangkan jumlah guru menghabiskan masa penilaian pekerjaan. Rubrik umumnya dianggap dapat mempromosikan penilaian lebih konsisten dan mengembangkan kemahiran penilaian diri pada pelajar apabila mereka memantau prestasi mereka relatif terhadap rubrik.
 Namun, rubrik ini bukan tanpa kritik mereka yang bimbang bahawa rubrik tidak pernah dapat benar-benar menangkap kompleksitas pekerjaan bertulis. Jika rubrik harus kepada, mereka harus menangkap semua tujuan yang sebenarnya dari sebuah tugas.

 Ciri-ciri umum berikut rubrik dapat dibezakan,
 menurut Bernie Dodge dan Nancy Pickett : Tumpuan pada pengukuran tujuan lain (prestasi, perilaku, atau kualiti) Menggunakan rentang untuk menilai prestasi Mengandungi ciri-ciri prestasi tertentu ditetapkan dalam tahap yang menunjukkan sejauh mana standard telah dipenuhi. 
Rubrik Scoring merangkumi satu atau lebih dimensi yang prestasi undian, definisi dan contoh-contoh yang menggambarkan sifat (s) telah diukur dan skala rating untuk setiap dimensi. Dimensi umumnya disebut sebagai kriteria, skala penilaian sebagai peringkat, dan definisi sebagai deskriptor. 
Herman, Aschbacher, dan Winters membezakan unsur-unsur berikut dari sebuah rubrik skor : Satu atau lebih ciri-ciri atau dimensi yang bertugas sebagai asas untuk mengadar respon pelajar Definisi dan contoh-contoh untuk memperjelas makna dari setiap sifat atau dimensi Skala nilai yang masing-masing untuk mengadar dimensi . 

Standard keunggulan untuk tahap prestasi yang ditetapkan disertai dengan model atau contoh-contoh dari tiap level Sejak 1980-an, banyak rubrik disajikan dalam format grafik, biasanya tempat.Pengajian keberkesanan rubrik sekarang mempertimbangkan kecekapan dari grid di atas, katakanlah, senarai berasaskan teks kriteria

KEMAHIRAN PEBELAJARAN SENI VISUAL