Friday, January 6, 2012

FONOLOGI DAN FONETIKBIDANG FONOLOGI DAN FONETIK


BIDANG FONOLOGI

v  Bidang fonologi adalah bidang yang mengkaji salah satu aspek yang terpenting da dalam bahasa, iaitu bunyi.
v  Bidang fonologi mengkaji system bunyi-bunyi yang tertentu dalam pertuturan, khusus bagi sesuatu bahasa.
v  Bidang ini juga umumnya disebut sebagai ‘fonemik’ atau functional phonetic.
v  Tugas bidang fonologi sebenarnya merumuskan, menghuraikan, dan mengelaskan dengan teliti dan cermat segala bentuk bunyi dalam sesuatu bahasa untuk menentukan peraturan dan bentuk bunyi yang tertentu.


BIDANG FONETIK

v Bidang fonetik mengkaji tentang fenomena bunyi atau pertuturan manusia sejagat.
v Bidang ini mengkaji bunyi dari segi sifat bunyi, cara pengeluarannya, dan aspek pendengarannya.
v Bunyi yang menjadi tumpuan ialah bunyi yang digunakan untuk bertutur, iaitu bunyi-bunyi bahasa sahaja. Sememtara bunyi-bunyi bukan bahasa seperti dehem,siulan, sendawa, dengkuran, dan lain-lain tidak termasuk dalam kajian bidang fonetik.FONETIK  ARTIKULASI
·         Bidang fonetik yang mengkaji tentang bagaimana bunyi-bunyi bahasa itu dihasilkan atau dikeluarkan.
·         Bunyi-bunyi itu terhasil daripada udara yang dikeluarkan daripada paru-paru, kemudian melalui pita suara yang berfungsi menentukan keadaan bunyi itu samaada nyaring, kuat, perlahan atau sebagainya. Kemudian udara itu melalui rongga tekak, rongga mulut atau hidung untuk mewujudkan ‘gema’. Bunyi itu kemudiannya mengalami berjenis-jenis gangguan yang dilakukan oleh alat-alat  artikulasi di rongga mulut bagi menghasilkan jenis-jenis bunyi yang berlainan.
·         Berdasarkan cara pengeluaran, terdapat beberapa jenis-jenis bunyi seperti letupan, letusan, geseran, sengauan dan lain-lain di dalam bahasa melayu.

FONETIK AKUSTIK
·         Kajian fonetik yang berkaitandengan sifat atau hakikat bunyi tersebut.
·         Sifat fizikal yang dimaksudkan ialahgelombang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh pita suara. Gelombang bunyi dapat diukur dengan menggunakan alat seperti spektogram, dan osiloskop. Antara sifat yang di beri perhatiandalam kajian fonetik akustik termasuklah, nada, frekuensi, dan amplitid.
·         Getaran ini ada hubungan dengan kekerapan terbuka dan tertutupnya, pita suara. Semakin banyak kali pita suaraitu terbuka dan tertutup, semakin tinggi frekuensinya dan semakin nyaring suara atau bunyi yang kedengaran.

FONETIK AUDITORI
·         Kajian yang berkatan perdengaran terhadap-hadap bunyi yang dihasilkan
·         Cabang ini mengjaji tentang cara bunyi bahasa ditanggap oleh pendengar melalui pendengaran dan diterjemah oleh otak.
·         Proses ini adalah, proses yang paling kompleks dalam kajian fonetik kerana proses ini melibatkan kajian yang bersifat mujarad.No comments:

Post a Comment