Friday, March 25, 2011

RPH PJ

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATAPELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 1

Mata pelajaran : Pendidikan Jasmani Tarikh : 23 September 2010

Tunjang : kecergasan Masa : 8.15 – 8.45 pagi (30 minit)

Tajuk : Daya Tahan Kardiovaskular Tahun : 1 Arif

Sub Tajuk : Kecergasan Berasaskan Kesihatan Bil Murid : 24 orang

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

Psikomotor : Melakukan 2 daripada 3 aktiviti kecergasan berkaitan dengan daya tahan Kardiovaskular dengan cara yang betul.

Kognitif : Menyatakan 2 anggota yang terlibat semasa melakukan aktiviti kecergasan daya tahan kardiovaskular.

Afektif : Memupuk keyakinan diri, bekerjasama, bersemangat

Pengalaman Lepas : Murid telah mengetahui teknik berlari dan melompat dalam aktiviti pergerakan asas

KBKK : murid dapat menilai keupayaan jantung selepas melakukan aktiviti ketangkasan.

Penerapan nilai : Jujur, tolong menolong, bekerjasama dan bertanggungjawab

Penggabungjalinan : murid dapat mempelajari kemahiran berlari dan melompat serta meningkatkan ingatan matematik.

Alatan : Skital, wisel, gelung rotan, baton, radio, jam

Pedagogi : Masteri

Bahagian

Aktiviti

Butir Mengajar/ Fokus Pengajaran

Organisasi

Catatan/ Alatan

Permulaan

(5 minit)

1.1 Lari bebas seperti

kapal terbang.

- Tangan didepakan pada

paras bahu

- Berlari seperti kapal terbang.

- Dalam kawasan

30 x 30 meter

- Jarak ruang diri

(bebas)

Alatan : Speaker

1.2 Melakukan

regangan

- Melakukan aktiviti regangan badan dari bahagian kepala ke kaki dengan iringan muzik.

- murid berada dalam kawasan

- murid mengambil jarak ruang diri.

1.3 Pembahagian

kumpulan.

- Murid dibahagikan kepada

4 kumpulan iaitu A,B,C,D.

Perkembangan

(14 minit)

Langkah 1 ( 7 minit)

- Lari ulang alik 5

Meter (individu).

- Murid dibahagikan kepada

4 kumpulan iaitu A, B,C,D.

- Murid yang pertama akan melakukan lari ulang alik dan balik sebanyak 2 set.

- Kemudian diikuti oleh murid yang kedua dan seterusnya sehingga habis.


Oval: DOval: COval: A

Kemahiran mendengar dan metakognitif

Alatan : skital.

Langkah 2 (7 minit)

- Lari dan lompat dalam gelung rotan

- Murid berada dalam kumpulan masing-masing.

- Murid pertama akan berlari dan melompat ke dalam gelung dengan menggunakan kedua-dua belah kaki, pusing mengelilingi skitel dan buat perlakuan yang sama sebanyak 2 kali.

- Aktiviti dilakukan secara bergilir-gilir.

x

x

x

x

Intrapersonal.

Intrapersonal

Alatan : skital, gelung rotan

Kemuncak

(8 minit )

Langkah 3 Permainan Kecil

- Lari berhalangan

bawa baton.

- Murid berada di dalam kumpulan masing-masing.

- Murid pertama akan berlari dari garisan permulaan sambil membawa baton melalui halangan-halangan.

x

x

x

x

Alatan : skital, gelung rotan

Penutup

( 3 minit)

  1. Soal jawab

  1. Kelonggaran

  1. Tarik nafas

- Soal –jawab :

Apakah kesan daripada aktiviti kecergasan daya tahan kardiovaskular yang dijalankan tadi?

- Bermula dari bahagian bawah kaki ke bahagian kepala.

.

No comments:

Post a Comment