Friday, March 25, 2011

ASAS GRAFIK

PENGENALAN
¨Media yang paling utama & popular digunakan bagi memperlihatkan keterampilan sesebuah aplikasi multimedia.
¨
¨Menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, grafik membawa maksud ‘perkara
berkenaan lukisan atau ukiran’.
¨
¨berperanan untuk menonjolkan keindahan atau kecanggihan senibina sesebuah program multimedia & sumber penyampaian sesuatu maklumat yang amat berkesan.
¨Grafik ialah kombinasi gambar, lakaran, lukisan huruf, angka, lambang, perkataanatau citra yang menjadi satu media pengajaran untuk memberikan danmenterjemahkan konsep atau idea daripada penghantar kepada penerima
maklumat.

¨Penggunaan grafik pada masa ini diterapkan dengan media elektronik yang disebut(interactive graphics)

PRINSIP
Kejayaan sesuatu bahan bantu mengajar bukan unjuran lazimnya bergantung kepada kualiti dan
keberkesanan hasil seni atau bahan grafik yang digunakan
Ia diperolehi melalui perancangan rapi yang merangkumi idea-idea yang teliti serta penggabunganpelbagai jenis teknik penghasilan grafik tertentu
Visual yang banyak menggunakan grafik seperti carta, graf, gambarajah, poster, kartun, lutsinar
dan lain-lain bahan bantu mengajar.

No comments:

Post a Comment