Tuesday, May 21, 2013

MODEL ASSURE


By Hassan Mohd Ghazali 


Model ASSURE dikenali sebagai media bagi pembangunan instruktur; pilih dan melaksanakan media berdasarkan aktiviti pembelajaran. Ini dibuktikan melalui isu-isu instruktur yang boleh digunakan sebagai bahan media, contohnya keperluan penilaian, analisis tugasan, dan penilaian dalam pembelajaran telah pun diputuskan. Model ini jelas menunjukkan sebuah bentuk linear, maklumat keluar-masuk, dengan keputusan yang utama berdasarkan keputusan dalam menjayakan langkah-langkah tersebut seperti berikut:

1. Karekteristik utama bagi penerima ilmu dan pesaing yg spesifik diperlukan bagi beberapa jenis individu, seperti pengetahuan, kemahiran dan kelakuan.

2. Menyatakan objektif pembelajaran dalam bentuk yang membolehkan pelajar tahu atau mampu untuk melakukannya sebagai keputusan dalam instruktur.

3. Hubungkan pelajar dan objektif dengan memilih bahan yang benar-benar wujud, baik-pulih bahan dalam beberapa keadaan atau mencipta bahan baru.

4. Rancang bagaimana bahan tersebut akan digunakan, mengumpulkan maklumat /bahan yang perlu bersama dan menggunakan maklumat/bahan tersebut mengikut perancangan yang diatur.

5. Gunakan pelbagai aktiviti dan masa bagi latihan yang mencukupi serta menguatkan prestasi.

6.Spesifikkan penilaian dalam aspek pencapaian pelajar, penilaian bagi bahan-bahan media dan bahan dan penilaian keseluruhan proses instruktur iaitu sebelum, semasa dan selepas instruktur.

No comments:

Post a Comment