Saturday, June 4, 2011

SUKAN MASSA

Sukan untuk Semua (Sukan Massa)

Sukan  untuk  semua  bertujuan  untuk  mengekalkan  dan  meningkatkan  tahap kesihatan dan kesejahteraan semua rakyat Malaysia. Sukan Massa adalah merujuk kepada aktiviti-aktiviti sukan yang berlaku secara menyeluruh atau diuruskan dengan tujuan  untuk  menggalakkan  penyertaan  yang  lebih  luas  dan  bukan  semata-mata untuk pertandingan di peringkat kebangsaan atau antarabangsa.

Apakah itu Pergerakan Sukan untuk Semua?
Pergerakan Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) adalah satu kempen sosial secara sistematik  dan  menyeluruh  untuk  memelihara,  mengubah  atau  memperbaiki kekurangan-kekurangan  dalam  sesuatu  sistem  sosial.  Sukan  Massa  merupakan usaha  untuk  melibatkan  masyarakat  dalam  sukan  secara  sukarela  dan memanjangkan  kepada  semua  lapisan  dalam  masyarakat.  Sukan  Massa  juga
bertujuan  menyedarkan  masyarakat  terhadap  faedah-faedah  sukan  kepada pembangunan kesihatan, sosial, psikologi,  pendidikan dan kebudayaan. Oleh  itu  Sukan  Untuk  Semua  (Sukan  Massa)    adalah  satu  usaha  menggalakkan penglibatan sukan dan aktiviti  fizikal kepada  rakyat Malaysia.   Sukan Untuk Semua (Sukan Massa)  bertujuan membentuk masyarakat Malaysia  yang    cergas  dengan mengamalkan nilai-nilai sukan tradisional dan moden. Dengan kata lain Sukan Untuk Semua  (Sukan Massa)  adalah  untuk membentuk  satu masyarakat Malaysia  yang sihat  secara  menyeluruh  dan  membina  satu  masyarakat  bersatu-padu, persahabatan, aman dan sejahtera untuk semua manusia di dunia.

Konsep
Sukan Untuk Semua (Sukan Massa)  merupakan satu idea untuk memasyarakatkan sukan.  Dengan  kata  lain  Sukan  Massa  mengajak  seluruh  lapisan  masyarakat mengambil bahagian di dalam kegiatan sukan, rekreasi dan kecergasan. Penyertaan ini  juga  perlu  dilakukan  secara  berterusan  sepanjang  hayat  hingga menjadikannya suatu gaya hidup.

Aktiviti-aktiviti Sukan Untuk Semua  (Sukan Massa)  terdiri daripada berbagai aktiviti  contohnya :
sukan, (bola sepak, badminton, sepak  takraw dan  lain-lain),
kecergasan, (jogging, berjalan kaki,  taichi dan  lain-lain),
outdoor  (mendaki, berkeno, berkhemah dan mengembara).


Kegiatan  sukan boleh merangsang pembinaan  suatu masyarakat  yang  cergas dan proaktif  di  samping merupakan  suatu  alat  yang  berkesan  ke  arah  perpaduan  dan semangat cintakan negara. Sukan Untuk Semua (Sukan Massa) menyokong kepada prinsip-prinsip am pendidikan sepanjang hayat.

Matlamat
Sukan  Untuk  Semua  (Sukan  Massa)  melalui  konsep  Malaysia  Cergas  adalah bermatlamat  untuk  menimbulkan  kesedaran  di  kalangan  masyarakat  Malaysia tentang  pentingnya  kesihatan  yang  boleh  dipupuk  melalui  kegiatan  fizikal  dan rekreasi.  Kesedaran  ini  akan menimbulkan minat  dan  akan  terus  dipupuk melalui pendidikan  sukan.  Langkah  ini  akan merangsang  lagi  penyertaan  dalam  kegiatan
sukan,  rekreasi  dan  kecergasan. Pergerakan Sukan Untuk Semua  (Sukan Massa) juga  ingin  membentuk  satu  imej  Nasional  yang  akan  menjadikan  masyarakat Malaysia sebagai suatu bangsa 'peserta' dan bukannya 'penonton'.

No comments:

Post a Comment